Phoenix

Phoenix

Issues

Unresolved: By Priority

Priority Issues Percentage
Critical Critical 11
   3%
Major Major 286
   77%
Minor Minor 67
   18%
Trivial Trivial 7
   2%

View Issues

Unresolved: By Assignee

Assignee Issues Percentage
Ajith B 1
 
Akhila G D 4
   1%
Bimalendu Lenka 7
   2%
Deepa Mulimani 3
   1%
Dinesh S 1
 
Divyansh Jaiswal [X] 1
 
Dushyant Pareek 3
   1%
Elzan Mathew 5
   1%
Iffath Fathima 13
   4%
Jayashree Reddy 4
   1%
Kamlesh Pratap 1
 
Karthik Karthik 7
   2%
Kavya Y.S 10
   3%
Madhu Gurijala [X] 1
 
Maheshwar Reddy 1
 
Malathi R 2
   1%
Manasa Niranjan 10
   3%
Manikanta PT 21
   6%
Manjunatha S 3
   1%
Manoj Kulkarni 2
   1%
Mansi Bansal 1
 
Manu Srivastava 4
   1%
Mihir Khatwani 1
 
Mohammad Rafeek 2
   1%
Nadir Ashraf 6
   2%
Nirbhay Singh 6
   2%
Parvati Hiremath 4
   1%
Pradeep Kumar 22
   6%
Pratik Kumar Jaiswal 2
   1%
Priyanka Rani 1
 
P Sankar 5
   1%
Rahul Roy 3
   1%
Ramakrishna I 35
   9%
Raman Pandey 2
   1%
Rishi Katara 7
   2%
Roopa H Bagi 3
   1%
Saketh Ram 38
   10%
Sanjeev P 2
   1%
Sathish P 26
   7%
Satish N 11
   3%
Satyam K Ashish 13
   4%
Seema Nayak 2
   1%
Shwetha DC 2
   1%
Sreekanth S Nair 2
   1%
Subhash Chandra Bose 3
   1%
Sumanth K P 3
   1%
Sushant VS [X] 5
   1%
Venkataramana Baratam 14
   4%
vinay vinay 9
   2%
Vinoth R 1
 
Unassigned 36
   10%

View Issues

Unresolved: By Version

Version Issues
Unreleased 2.1.0-alpha 6
Unscheduled 365

View Issues

Status Summary

Status Issues Percentage
Open 293
   5%
In Progress 35
   1%
Reopened 14
 
Resolved 586
   10%
Closed 5120
   85%
To Do 2
 

View Issues

Unresolved: By Issue Type

Issue Type Issues Percentage
Bug Bug 51
   14%
Change Request Change Request 3
   1%
Clarifications Clarifications 3
   1%
Epic Epic 2
   1%
Improvement Improvement 71
   19%
Investigate Investigate 2
   1%
New Feature New Feature 10
   3%
Story Story 86
   23%
Sub-task Sub-task 47
   13%
Task Task 86
   23%
Technical Debt Technical Debt 10
   3%

View Issues