Phoenix

Phoenix

Issues

Unresolved: By Priority

Priority Issues Percentage
Blocker Blocker 1
 
Critical Critical 8
   2%
Major Major 348
   83%
Minor Minor 57
   14%
Trivial Trivial 4
   1%

View Issues

Unresolved: By Assignee

Assignee Issues Percentage
Ajith B [X] 1
 
Akhila G D 3
   1%
Amit Pawar 1
 
Bimalendu Lenka 12
   3%
Darshan Nagesh 10
   2%
Deepa Mulimani 16
   4%
Dilip HR 1
 
Divyansh Jaiswal [X] 1
 
Dushyant Pareek 1
 
Elzan Mathew 13
   3%
Ghanshyam Rawat 1
 
Iffath Fathima 11
   3%
Ishwarya Boorgula 4
   1%
Jayashree Reddy 6
   1%
Kamlesh Pratap 2
 
Karthik Karthik 2
 
Kavya Y.S 9
   2%
Maheshwar Reddy [X] 1
 
Malathi R 5
   1%
Manasa Niranjan 2
 
Manikanta PT 27
   6%
Manoj Kulkarni 1
 
Mansi Bansal 2
 
Manu Srivastava 3
   1%
Nadir Ashraf 1
 
Nirbhay Singh 5
   1%
Parvati Hiremath 2
 
Pradeep Kumar 52
   12%
Pratik Kumar Jaiswal 8
   2%
Priyanka Rani 1
 
P Sankar 11
   3%
Rahul Roy 4
   1%
Rajesh M 1
 
Ramakrishna I 16
   4%
Rishi Katara 34
   8%
Sangeeta Pujari 5
   1%
Sathish P 27
   6%
Satish N 6
   1%
Satyam K Ashish 19
   5%
Seema Nayak 12
   3%
Shadab Qamar 7
   2%
Shashikanth G 4
   1%
Shwetha DC 3
   1%
Siva Nalluri 1
 
Somvit Bhowmik 11
   3%
Subhash Chandra Bose 19
   5%
Sushant CHVS 4
   1%
Venkataramana Baratam 11
   3%
Vinay 2
 
Vinoth R 3
   1%
Unassigned 14
   3%

View Issues

Unresolved: By Version

Version Issues
Released 1.0.0.RELEASE 1
Released 2.0.0.RELEASE 1
Released 2.1.0.RELEASE 1
Unreleased 3.0.0.RELEASE 175
Unscheduled 240

View Issues

Status Summary

Status Issues Percentage
Open 344
   4%
In Progress 19
 
Reopened 27
 
Resolved 60
   1%
Closed 7490
   94%

View Issues

Unresolved: By Issue Type

Issue Type Issues Percentage
Bug Bug 103
   25%
Change Request Change Request 7
   2%
Clarifications Clarifications 3
   1%
Epic Epic 1
 
Improvement Improvement 63
   15%
Investigate Investigate 1
 
New Feature New Feature 17
   4%
Story Story 98
   23%
Sub-task Sub-task 22
   5%
Task Task 92
   22%
Technical Debt Technical Debt 11
   3%

View Issues