Phoenix

Phoenix

Issues

Unresolved: By Priority

Priority Issues Percentage
Critical Critical 7
   2%
Major Major 376
   86%
Minor Minor 53
   12%
Trivial Trivial 3
   1%

View Issues

Unresolved: By Assignee

Assignee Issues Percentage
Akhila G D 3
   1%
Ashwini S 2
 
Babika B 2
 
Bimalendu Lenka 8
   2%
Darshan Nagesh 10
   2%
Deepa Mulimani 18
   4%
Dushyant Pareek 1
 
Elzan Mathew 4
   1%
ghanshyam Rawat 1
 
Iffath Fathima 13
   3%
Ishwarya Boorgula 3
   1%
Jayashree Reddy 17
   4%
Kamlesh Pratap 2
 
Karthik Karthik 1
 
Kavya Y.S 7
   2%
Kiranmayi Pulluru 3
   1%
Mahammad Nizam 3
   1%
Malathi R 4
   1%
Manasa Niranjan 6
   1%
Manikanta PT 23
   5%
Manjunatha S 2
 
Manoj Kulkarni 1
 
Manu Srivastava 3
   1%
Nadir Ashraf 1
 
Nirbhay Singh 3
   1%
Pabitra Sahu 5
   1%
Pradeep Kumar 65
   15%
Pravada Patil 4
   1%
Priya Jaiswal 2
 
Priyanka Rani 5
   1%
P Sankar 10
   2%
Raghavi T 1
 
Rahul Roy 6
   1%
Rajesh M 1
 
Ramakrishna I 12
   3%
Rishi Katara 33
   8%
Sangeeta Pujari 1
 
Sanjeev P 6
   1%
Sathish P 27
   6%
Satish N 6
   1%
Satyam K Ashish 17
   4%
Seema Nayak 19
   4%
Shadab Qamar 2
 
Shwetha DC 1
 
Somvit Bhowmik 13
   3%
Subhash Chandra Bose 18
   4%
Sushant CHVS 1
 
Vasanth K G 1
 
Vasim Inamdar 2
 
Venkataramana Baratam 14
   3%
Vinay 2
 
Vinay P 2
 
Vinoth R 4
   1%
Unassigned 18
   4%

View Issues

Unresolved: By Version

Version Issues
Unreleased 3.0.0.RELEASE 141
Unscheduled 298

View Issues

Status Summary

Status Issues Percentage
Open 358
   4%
In Progress 35
 
Reopened 18
 
Resolved 132
   2%
Closed 7929
   94%

View Issues

Unresolved: By Issue Type

Issue Type Issues Percentage
Bug Bug 109
   25%
Change Request Change Request 9
   2%
Clarifications Clarifications 3
   1%
Epic Epic 2
 
Improvement Improvement 64
   15%
Investigate Investigate 1
 
New Feature New Feature 9
   2%
Story Story 83
   19%
Sub-task Sub-task 20
   5%
Task Task 121
   28%
Technical Debt Technical Debt 12
   3%
Test Test 4
   1%
Test Execution Test Execution 1
 
Test Set Test Set 1
 

View Issues