Phoenix

Phoenix

Issues

Unresolved: By Priority

Priority Issues Percentage
Critical Critical 8
   2%
Major Major 400
   86%
Minor Minor 52
   11%
Trivial Trivial 3
   1%

View Issues

Unresolved: By Assignee

Assignee Issues Percentage
Akhila G D 3
   1%
Alok Prakash Nath 4
   1%
Ashwini S 6
   1%
Babika B 2
 
Bimalendu Lenka 8
   2%
Darshan Nagesh 10
   2%
Deepa Mulimani 16
   3%
Dushyant Pareek 2
 
Elzan Mathew 4
   1%
ghanshyam Rawat 1
 
Iffath Fathima 14
   3%
Ishwarya Boorgula 2
 
Jayashree Reddy 14
   3%
Kamlesh Pratap 2
 
Karthik Karthik 1
 
Kavya Y.S 7
   2%
Malathi R 4
   1%
Manasa Niranjan 8
   2%
Manikanta PT 23
   5%
Manjunatha S 2
 
Manoj Kulkarni 1
 
Manu Srivastava 3
   1%
Nadir Ashraf 1
 
Nirbhay Singh 3
   1%
Pabitra Sahu 4
   1%
Pradeep Kumar 78
   17%
Pravada Patil 5
   1%
Priyanka Rani 3
   1%
P Sankar 10
   2%
Raghavi T 2
 
Rahul Roy 6
   1%
Rajesh M 1
 
Ramakrishna I 14
   3%
Rishi Katara 34
   7%
Sangeeta Pujari 1
 
Sanjeev P 10
   2%
Sathish P 27
   6%
Satish N 6
   1%
Satyam K Ashish 14
   3%
Seema Nayak 16
   3%
Shadab Qamar 2
 
Shwetha DC 1
 
Siva Nalluri 1
 
Somvit Bhowmik 13
   3%
Subhash Chandra Bose 16
   3%
Sushant CHVS 1
 
Vasanth K G 1
 
Vasim Inamdar 3
   1%
Venkataramana Baratam 20
   4%
Vinay 2
 
Vinay P 1
 
Vinoth R 12
   3%
Unassigned 18
   4%

View Issues

Unresolved: By Version

Version Issues
Unreleased 3.0.0.RELEASE 141
Unscheduled 322

View Issues

Status Summary

Status Issues Percentage
Open 371
   4%
In Progress 35
 
Reopened 29
 
Resolved 190
   2%
Closed 8133
   93%

View Issues

Unresolved: By Issue Type

Issue Type Issues Percentage
Bug Bug 119
   26%
Change Request Change Request 11
   2%
Clarifications Clarifications 3
   1%
Epic Epic 2
 
Improvement Improvement 77
   17%
Investigate Investigate 1
 
New Feature New Feature 9
   2%
Story Story 80
   17%
Sub-task Sub-task 16
   3%
Task Task 127
   27%
Technical Debt Technical Debt 12
   3%
Test Test 4
   1%
Test Execution Test Execution 1
 
Test Set Test Set 1
 

View Issues