Phoenix

Phoenix

Issues

Unresolved: By Priority

Priority Issues Percentage
Blocker Blocker 2
   1%
Critical Critical 7
   2%
Major Major 309
   82%
Minor Minor 56
   15%
Trivial Trivial 4
   1%

View Issues

Unresolved: By Assignee

Assignee Issues Percentage
Ajith B [X] 1
 
Akhila G D 2
   1%
Amit Pawar 1
 
Bimalendu Lenka 12
   3%
Deepa Mulimani 11
   3%
Dilip HR 1
 
Divyansh Jaiswal [X] 1
 
Dushyant Pareek 1
 
Elzan Mathew 13
   3%
Ghanshyam Rawat 1
 
Iffath Fathima 9
   2%
Ishwarya Boorgula 2
   1%
Jayashree Reddy 3
   1%
Kamlesh Pratap 7
   2%
Karthik Karthik 2
   1%
Kavya Y.S 9
   2%
Maheshwar Reddy [X] 1
 
Malathi R 4
   1%
Manasa Niranjan 2
   1%
Manikanta PT 27
   7%
Manoj Kulkarni 1
 
Mansi Bansal 2
   1%
Manu Srivastava 3
   1%
Nadir Ashraf 1
 
Nirbhay Singh 5
   1%
Parvati Hiremath 1
 
Pradeep Kumar 52
   14%
Pratik Kumar Jaiswal 9
   2%
P Sankar 12
   3%
Rahul Roy 4
   1%
Rajesh M 1
 
Ramakrishna I 16
   4%
Rishi Katara 35
   9%
Sangeeta Pujari 4
   1%
Sathish P 27
   7%
Satish N 6
   2%
Satyam K Ashish 18
   5%
Seema Nayak 3
   1%
Shadab Qamar 6
   2%
Shashikanth G 3
   1%
Shwetha DC 3
   1%
Siva Nalluri 2
   1%
Sreekanth S Nair 1
 
Subhash Chandra Bose 19
   5%
Sushant CHVS 4
   1%
Venkataramana Baratam 13
   3%
Vinay 2
   1%
Vinoth R 3
   1%
Unassigned 12
   3%

View Issues

Unresolved: By Version

Version Issues
Released 1.0.0.RELEASE 1
Released 2.0.0.RELEASE 1
Released 2.1.0.RELEASE 1
Unreleased 3.0.0.RELEASE 177
Unscheduled 198

View Issues

Status Summary

Status Issues Percentage
Open 311
   4%
In Progress 19
 
Reopened 20
 
Resolved 55
   1%
Closed 7372
   95%

View Issues

Unresolved: By Issue Type

Issue Type Issues Percentage
Bug Bug 95
   25%
Change Request Change Request 4
   1%
Clarifications Clarifications 3
   1%
Epic Epic 1
 
Improvement Improvement 60
   16%
Investigate Investigate 1
 
New Feature New Feature 14
   4%
Story Story 99
   26%
Sub-task Sub-task 18
   5%
Task Task 72
   19%
Technical Debt Technical Debt 11
   3%

View Issues