Phoenix

Phoenix

Issues

Unresolved: By Priority

Priority Issues Percentage
Blocker Blocker 1
 
Critical Critical 10
   3%
Major Major 306
   79%
Minor Minor 63
   16%
Trivial Trivial 5
   1%

View Issues

Unresolved: By Assignee

Assignee Issues Percentage
Ajith B 6
   2%
Amit Pawar 2
   1%
Bimalendu Lenka 10
   3%
Deepa Mulimani 11
   3%
Dilip HR 1
 
Divyansh Jaiswal [X] 1
 
Dushyant Pareek 1
 
Elzan Mathew 15
   4%
Ghanshyam Rawat 1
 
Iffath Fathima 8
   2%
Ishwarya Boorgula 6
   2%
Jayashree Reddy 2
   1%
Kamlesh Pratap 5
   1%
Karthik Karthik 2
   1%
Kavya Y.S 8
   2%
Maheshwar Reddy 1
 
Malathi R 1
 
Manasa Niranjan 3
   1%
Manikanta PT 28
   7%
Manoj Kulkarni 1
 
Manu Srivastava 2
   1%
Mohammad Rafeek 1
 
Nadir Ashraf 1
 
Nagalinga M Pujar 1
 
Neelam Kumari 2
   1%
Nirbhay Singh 9
   2%
Parvati Hiremath 1
 
Pradeep Kumar 50
   13%
Pratik Kumar Jaiswal 2
   1%
P Sankar 10
   3%
Raghavi T 1
 
Rahul Roy 5
   1%
Rajesh M 1
 
Ramakrishna I 5
   1%
Rishi Katara 10
   3%
Roopa H Bagi 1
 
Saketh Ram 42
   11%
Sathish P 27
   7%
Satish N 7
   2%
Satyam K Ashish 3
   1%
Seema Nayak 12
   3%
Shadab Qamar 2
   1%
Shwetha DC 3
   1%
Subhash Chandra Bose 41
   11%
Sushant CHVS 4
   1%
Syed Muzakkir 1
 
Venkataramana Baratam 14
   4%
vinaykumar VVS 2
   1%
Vinoth R 4
   1%
Unassigned 8
   2%

View Issues

Unresolved: By Version

Version Issues
Released 2.0.0.RELEASE 1
Released 2.1.0.RELEASE 3
Unreleased 3.0.0.RELEASE 217
Unscheduled 164

View Issues

Status Summary

Status Issues Percentage
Open 328
   4%
In Progress 10
 
Reopened 19
 
Resolved 7
 
Closed 6961
   95%

View Issues

Unresolved: By Issue Type

Issue Type Issues Percentage
Bug Bug 96
   25%
Change Request Change Request 3
   1%
Clarifications Clarifications 3
   1%
Epic Epic 1
 
Improvement Improvement 68
   18%
Investigate Investigate 1
 
New Feature New Feature 18
   5%
Story Story 102
   26%
Sub-task Sub-task 10
   3%
Task Task 73
   19%
Technical Debt Technical Debt 10
   3%

View Issues