Phoenix

Phoenix

Issues

Unresolved: By Priority

Priority Issues Percentage
Critical Critical 7
   2%
Major Major 358
   84%
Minor Minor 56
   13%
Trivial Trivial 4
   1%

View Issues

Unresolved: By Assignee

Assignee Issues Percentage
Akhila G D 4
   1%
Amit Pawar 2
 
Babika 2
 
Bimalendu Lenka 13
   3%
Darshan Nagesh 10
   2%
Deepa Mulimani 17
   4%
Dilip HR 1
 
Dushyant Pareek 1
 
Elzan Mathew 4
   1%
Ghanshyam Rawat 1
 
Iffath Fathima 13
   3%
Ishwarya Boorgula 7
   2%
Jayashree Reddy 15
   4%
Kamlesh Pratap 8
   2%
Karthik Karthik 1
 
Kavya Y.S 7
   2%
Malathi R 8
   2%
Manasa Niranjan 8
   2%
Manikanta PT 22
   5%
Manjunatha S 2
 
Manoj Kulkarni 1
 
Mansi Bansal 2
 
Manu Srivastava 3
   1%
Nadir Ashraf 1
 
Nagalinga M Pujar 1
 
Nirbhay Singh 5
   1%
Pabitra Sahu 2
 
Pradeep Kumar 45
   11%
Pratik Kumar Jaiswal 9
   2%
Priyanka Rani 2
 
P Sankar 11
   3%
Raghavi T 2
 
Rahul Roy 6
   1%
Rajesh M 1
 
Ramakrishna I 16
   4%
Rishi Katara 36
   8%
Sangeeta Pujari 1
 
Sathish P 27
   6%
Satish N 6
   1%
Satyam K Ashish 11
   3%
Seema Nayak 12
   3%
Shadab Qamar 3
   1%
Shwetha DC 2
 
Somvit Bhowmik 13
   3%
Subhash Chandra Bose 22
   5%
Sushant CHVS 4
   1%
Venkataramana Baratam 11
   3%
Vinay 2
 
Vinoth R 3
   1%
Unassigned 19
   4%

View Issues

Unresolved: By Version

Version Issues
Released 1.0.0.RELEASE 1
Released 2.0.0.RELEASE 1
Unreleased 3.0.0.RELEASE 166
Unscheduled 257

View Issues

Status Summary

Status Issues Percentage
Open 336
   4%
In Progress 34
 
Reopened 27
 
Resolved 69
   1%
Closed 7786
   94%

View Issues

Unresolved: By Issue Type

Issue Type Issues Percentage
Bug Bug 100
   24%
Change Request Change Request 9
   2%
Clarifications Clarifications 3
   1%
Epic Epic 1
 
Improvement Improvement 72
   17%
Investigate Investigate 1
 
New Feature New Feature 17
   4%
Story Story 90
   21%
Sub-task Sub-task 20
   5%
Task Task 99
   23%
Technical Debt Technical Debt 11
   3%
Test Test 1
 
Test Execution Test Execution 1
 

View Issues