Phoenix

Phoenix

Issues

Unresolved: By Priority

Priority Issues Percentage
Blocker Blocker 1
 
Critical Critical 7
   2%
Major Major 298
   81%
Minor Minor 60
   16%
Trivial Trivial 4
   1%

View Issues

Unresolved: By Assignee

Assignee Issues Percentage
Ajith B [X] 2
   1%
Akhila G D 1
 
Amit Pawar 2
   1%
Bimalendu Lenka 9
   2%
Deepa Mulimani 13
   4%
Dilip HR 1
 
Divyansh Jaiswal [X] 1
 
Dushyant Pareek 1
 
Elzan Mathew 13
   4%
Ghanshyam Rawat 1
 
Iffath Fathima 7
   2%
Ishwarya Boorgula 6
   2%
Jayashree Reddy 2
   1%
Kamlesh Pratap 3
   1%
Karthik Karthik 2
   1%
Kavya Y.S 10
   3%
Maheshwar Reddy [X] 1
 
Malathi R 1
 
Manasa Niranjan 2
   1%
Manikanta PT 25
   7%
Manoj Kulkarni 1
 
Manu Srivastava 2
   1%
Mohammad Rafeek 1
 
Nadir Ashraf 1
 
Nagalinga M Pujar 2
   1%
Neelam Kumari [X] 2
   1%
Nirbhay Singh 9
   2%
Parvati Hiremath 1
 
Pradeep Kumar 43
   12%
Pratik Kumar Jaiswal 9
   2%
P Sankar 12
   3%
Raghavi T 2
   1%
Rahul Roy 4
   1%
Rajesh M 1
 
Ramakrishna I 16
   4%
Rishi Katara 9
   2%
Sathish P 27
   7%
Satish N 6
   2%
Satyam K Ashish 30
   8%
Seema Nayak 14
   4%
Shadab Qamar 8
   2%
Shwetha DC 3
   1%
Subhash Chandra Bose 33
   9%
Sushant CHVS 2
   1%
Venkataramana Baratam 13
   4%
Vinay 2
   1%
Vinay P 1
 
Vinoth R 5
   1%
Unassigned 8
   2%

View Issues

Unresolved: By Version

Version Issues
Released 1.0.0.RELEASE 1
Released 2.0.0.RELEASE 1
Released 2.1.0.RELEASE 3
Unreleased 3.0.0.RELEASE 204
Unscheduled 161

View Issues

Status Summary

Status Issues Percentage
Open 308
   4%
In Progress 12
 
Reopened 22
 
Resolved 39
   1%
Closed 7115
   95%

View Issues

Unresolved: By Issue Type

Issue Type Issues Percentage
Bug Bug 87
   24%
Change Request Change Request 3
   1%
Clarifications Clarifications 3
   1%
Epic Epic 1
 
Improvement Improvement 67
   18%
Investigate Investigate 1
 
New Feature New Feature 13
   4%
Story Story 97
   26%
Sub-task Sub-task 10
   3%
Task Task 77
   21%
Technical Debt Technical Debt 11
   3%

View Issues