Phoenix

Phoenix

Issues

Unresolved: By Priority

Priority Issues Percentage
Critical Critical 7
   2%
Major Major 339
   85%
Minor Minor 51
   13%
Trivial Trivial 4
   1%

View Issues

Unresolved: By Assignee

Assignee Issues Percentage
Akhila G D 4
   1%
Amit Pawar 1
 
Babika 2
 
Bimalendu Lenka 13
   3%
Darshan Nagesh 10
   2%
Deepa Mulimani 15
   4%
Dilip HR 1
 
Elzan Mathew 4
   1%
Ghanshyam Rawat 1
 
Iffath Fathima 13
   3%
Ishwarya Boorgula 5
   1%
Jayashree Reddy 9
   2%
Kamlesh Pratap 7
   2%
Karthik Karthik 1
 
Kavya Y.S 7
   2%
Malathi R 5
   1%
Manasa Niranjan 7
   2%
Manikanta PT 23
   6%
Manoj Kulkarni 1
 
Mansi Bansal 2
 
Manu Srivastava 3
   1%
Nadir Ashraf 1
 
Nagalinga M Pujar 1
 
Nirbhay Singh 5
   1%
Pabitra Sahu 3
   1%
Pradeep Kumar 47
   12%
Pratik Kumar Jaiswal 8
   2%
Priyanka Rani 1
 
P Sankar 11
   3%
Raghavi T 1
 
Rahul Roy 4
   1%
Rajesh M 1
 
Ramakrishna I 16
   4%
Rishi Katara 36
   9%
Sangeeta Pujari 1
 
Sathish P 27
   7%
Satish N 6
   1%
Satyam K Ashish 9
   2%
Seema Nayak 6
   1%
Shadab Qamar 8
   2%
Shwetha DC 2
 
Somvit Bhowmik 13
   3%
Subhash Chandra Bose 19
   5%
Sushant CHVS 4
   1%
Venkataramana Baratam 11
   3%
Vinay 2
 
Vinoth R 3
   1%
Unassigned 21
   5%

View Issues

Unresolved: By Version

Version Issues
Released 1.0.0.RELEASE 1
Released 2.0.0.RELEASE 1
Unreleased 3.0.0.RELEASE 167
Unscheduled 232

View Issues

Status Summary

Status Issues Percentage
Open 319
   4%
In Progress 27
 
Reopened 27
 
Resolved 69
   1%
Closed 7658
   95%

View Issues

Unresolved: By Issue Type

Issue Type Issues Percentage
Bug Bug 92
   23%
Change Request Change Request 7
   2%
Clarifications Clarifications 3
   1%
Epic Epic 1
 
Improvement Improvement 64
   16%
Investigate Investigate 1
 
New Feature New Feature 15
   4%
Story Story 89
   22%
Sub-task Sub-task 20
   5%
Task Task 98
   24%
Technical Debt Technical Debt 11
   3%

View Issues